Proč využít služeb designéra?
  • Především proto, že vám ušetří čas a peníze se zařizováním, obíháním obchodů, měřením a dohledem nad realizací.
  • Bytový designer sleduje trendy, navštěvuje výstavy s bytovým zařízením, dokáže poradit s výběrem stylu, materiálů a barev.
  • Spolupracuje s ověřenými dodavateli.
  • Umí pracovat s prostorem, zná ergonomii.
  • Ve spolupráci s vámi vytvoří příjemné a funkční prostředí pro život.

Návrh a realizace interiérů

 - tato služba zahrnuje kompletní návrh bytového nebo komerčního prostoru, včetně dispozice, barevného a materiálového schématu, návrhu nábytku, osvětlení a dekoračních předmětů.

Získáte souhrnný přehled všech těchto věcí včetně odkazů na dodavatele a cenovou kalkulaci.

 

Jak návrh a realizace probíhá? 

Prvním krokem pro úspěšnou realizaci celého projektu je úvodní konzultace, která je v rozsahu cca 2 hodin, a je zdarma.

Na této konzultaci získám informace o rozsahu projektu a o vašich představách.

Schůzku je dobré uskutečnit na místě, kde budou následné změny probíhat.

Doporučuji donést co nejvíce podkladů z daného místa, jako jsou fotografie, půdorys, případně vaše inspirativní obrázky, které vás oslovily.

Následně bude vyhotoven písemný návrh smlouvy o realizaci projektu, včetně jejího rozsahu a ceny.

Po uzavření smlouvy vytvořím první designovou studii, s ohledem na vaše požadavky a možnosti.

Jedná se o vytvoření barevného schéma prostoru, o návrh materiálů, osvětlení, nábytku a okenního stínění.

 

 

Redesign interiérů

Redesign interiéru je služba, u které nedochází k tak zásadním změnám, jako u kompletního návrhu interiéru. 

Jedná se o menší úpravy, změnu barev,dekorací a dispozice s využitím současného zařízení, případně dochází k dílčím výměnám za jiné, nové.

Díky těmto úpravám získá interiér novou tvář za přijatelnou cenu.

I tento návrh je s vámi průběžně konzultován a vychází z vašich potřeb, přání a finančních možností.

 

 

Home Staging

Home Staging se zaměřuje na úpravy a přípravu nemovitostí k prodeji nebo k pronájmu.

Díky této službě nemovitost získá na atraktivitě a její prodej nebo pronájem je rychlejší a za vyšší cenu.

Jak tato služba probíhá?

Sejdeme se spolu na osobní konzultaci v daném prostoru.

Nemovitost, případně i exteriér si projdeme a já vám doporučím změny pro jednotlivé místnosti.

Tato doporučení vám sepíši, včetně předběžné kalkulace prací.

Předané změny si můžete provést sami, nebo je můžete nechat zařídit mě. Cena bude stanovena dle rozsahu prací.

U realitních makléřů je možné tuto konzultaci provést na základě dodaných fotografií dané nemovitosti.

Také obdrží písemnou zprávu o navrhovaných změnách.

Následuje schůzka nad konceptem návrhu, s vaší zpětnou vazbou.

Po ujasnění a doladění zpracuji finální návrh a po vašem schválení dojde k objednání zboží a k zadání prací jednotlivým řemeslníkům.

Dalším krokem bude, v případě že si tuto službu objednáte, dozor nad prováděnými pracemi.

Je to služba, která je placena zvlášť.

Následují finální úpravy interiéru a jeho dekorování.